Vyhláška č. 58/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori dohodnutom 10. júna 1948 v Londýne

Čiastka 30/1957
Platnosť od 28.11.1957 do04.07.1967
Účinnosť od 28.11.1957 do04.07.1967
Zrušený 2/1968 Zb.
Redakčná poznámka

Dohovor podľa svojho článku XI písmena c) nadobudol pre Československú republiku účinnosť 25. júna 1957.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.11.1957 - 04.07.1967

Pôvodný predpis

28.11.1957