Zákon č. 34/1957 Zb.Zákon o vynálezoch, objavoch a zlepšovacích návrhoch

Čiastka 19/1957
Platnosť od 24.07.1957 do31.12.1972
Účinnosť od 15.08.1957 do31.12.1972
Zrušený 84/1972 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.08.1957 - 31.12.1972