Vyhláška č. 31/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok

Čiastka 17/1957
Platnosť od 03.07.1957
Účinnosť od 18.07.1957
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 7 Dohoda, ktorá sa vykonáva odo dňa podpisu, to jest od 11. februára 1956, nadobudla platnosť výmenou ratifikačných listín, to jest 20. decembra 1956. Oznámením č. 407/2005 Z. z. bol potvrdený stav zmluvnej základne, na základe ktorého táto dohoda s...