Nariadenie č. 30/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o notárskych poplatkoch

Čiastka 16/1957
Platnosť od 01.07.1957 do31.03.1964
Účinnosť od 01.07.1957 do31.03.1964
Zrušený 24/1964 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1957 - 31.03.1964