Nariadenie vlády č. 3/1957 Zb.Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnej kontroly

Čiastka 3/1957
Platnosť od 05.02.1957 do25.06.1961
Účinnosť od 01.01.1957 do25.06.1961
Zrušený 56/1961 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1957 - 25.06.1961