Zákon č. 23/1957 Zb.Zákon o podnikových fondoch pracujúcich

Čiastka 12/1957
Platnosť od 10.05.1957
Účinnosť od 01.01.1957

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1957 Aktuálne znenie