Vyhláška č. 22/1957 Zb.Vyhláška Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice

Čiastka 11/1957
Platnosť od 29.04.1957
Účinnosť od 01.10.1965

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1965 Aktuálne znenie
01.07.1965 - 30.09.1965
01.05.1957 - 30.06.1965

Pôvodný predpis

29.04.1957