Uznesenie č. 21/1957 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 11/1957
Platnosť od 29.04.1957 do31.12.1958
Zrušený 69/1958 Zb.

Pôvodný predpis

29.04.1957