Zákon č. 17/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti

Čiastka 10/1957
Platnosť od 23.03.1957 do30.06.1966
Účinnosť od 01.01.1957 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.