Zákon č. 13/1957 Zb.Zákon o čestnom odznaku „Materstvo"

Čiastka 9/1957
Platnosť od 16.03.1957
Účinnosť od 16.03.1957

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.03.1957 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

16.03.1957