Zákon č. 11/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o voľbách do národných výborov

Čiastka 8/1957
Platnosť od 16.03.1957 do10.04.1960
Účinnosť od 16.03.1957 do10.04.1960
Zrušený 39/1960 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.03.1957 - 10.04.1960