Zákon č. 10/1957 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných výboroch

Čiastka 8/1957
Platnosť od 16.03.1957 do11.06.1960
Účinnosť od 20.05.1957 do11.06.1960
Zrušený 65/1960 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.05.1957 - 11.06.1960

Pôvodný predpis

16.03.1957