Zákon č. 69/1956 Zb.Zákon, ktorým sa menia a doplňujú ustanovenia niektorých zákonov o daniach platených obyvateľstvom

(v znení č. 50/1959 Zb.(nepriamo), 50/1959 Zb.)

Čiastka 36/1956
Platnosť od 28.12.1956 do31.12.1961
Účinnosť od 01.01.1960 do31.12.1961
Zrušený 145/1961 Zb.