Zákon č. 66/1956 Zb.Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o organizácii súdov

Čiastka 34/1956
Platnosť od 23.12.1956 do05.07.1961
Účinnosť od 01.01.1957 do05.07.1961
Zrušený 62/1961 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1957 - 05.07.1961