Vyhláška č. 62/1956 Zb.Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 17/1954 Zb. o platových pomeroch zamestnancov štátneho aparátu

Čiastka 32/1956
Platnosť od 23.12.1956 do25.10.1966
Účinnosť od 07.01.1957 do25.10.1966
Zrušený 77/1966 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.01.1957 - 25.10.1966