Opatrenie č. 61/1956 Zb.Zákonné opatrenie o ťažbe rašelín

(v znení č. 159/1971 Zb.)

Čiastka 32/1956
Platnosť od 23.12.1956 do24.06.1992
Účinnosť od 01.01.1972 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 72/1956 Zb. zo dňa 19. decembra 1956.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1972 - 24.06.1992 159/1971 Zb.
01.01.1957 - 31.12.1971