Zákon č. 55/1956 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 30/1956
Platnosť od 18.12.1956 do30.06.1964
Účinnosť od 01.04.1962 do30.06.1964
Zrušený 101/1964 Zb.
Redakčná poznámka

Zrušujú sa ustanovenia § 49, pokiaľ platia pre družstevníkov, ich rodinných príslušníkov, dôchodcov, ktorí boli pred vznikom nároku na dôchodok družstevníkmi, alebo pre pozostalých po družstevníkoch alebo týchto dôchodcoch [§ 95 písm. b) zákona č. 32/1962 Zb. s účinnosť...