Nariadenie vlády č. 41/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov, v znení vládnych nariadení č. 42/1954 Zb. a č. 55/1955 Zb.

Čiastka 21/1956
Platnosť od 24.08.1956 do31.12.1956
Účinnosť od 24.08.1956 do31.12.1956
Zrušený 5/1957 Zb.

OBSAH