Vyhláška č. 39/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Štátnej zmluve o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska

Čiastka 20/1956
Platnosť od 15.08.1956
Účinnosť od 30.08.1956
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla podľa odseku 2 svojho článku 38 účinnosť pre Československú republiku 28. septembra 1955.