Nariadenie vlády č. 32/1956 Zb.Nariadenie o pričlenení Štátnej drevárskej inšpekcie k Ministerstvu štátnej kontroly

(v znení č. 99/1961 Zb.)

Čiastka 17/1956
Platnosť od 31.07.1956 do24.10.1967
Účinnosť od 28.09.1961 do24.10.1967
Zrušený 99/1967 Zb.

OBSAH