Vyhláška č. 29/1956 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu

(v znení č. 80/1961 Zb., 61/1962 Zb.)

Čiastka 16/1956
Platnosť od 19.07.1956 do19.08.1977
Účinnosť od 01.06.1962 do19.08.1977
Zrušený 59/1977 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 nadobudol dohovor platnosť 22. apríla 1956 výmenou nót oboch vlád o jeho schválení.