Nariadenie vlády č. 28/1956 Zb.Nariadenie o zmene pôsobnosti v odbore vysokých škôl poľnohospodárskych

Čiastka 16/1956
Platnosť od 19.07.1956
Účinnosť od 01.07.1956

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1956 Aktuálne znenie