Nariadenie č. 23/1956 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 5 ods. 3 a 4 zákonného opatrenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platového poriadku)

Čiastka 14/1956
Platnosť od 06.07.1956 do31.12.1969
Účinnosť od 06.07.1956 do31.12.1969
Zrušený 156/1969 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.07.1956 - 31.12.1969