Vyhláška č. 21/1956 Zb.Vyhláška o Pravidlách o zabránení zrážkam na mori

Čiastka 13/1956
Platnosť od 19.06.1956 do04.07.1967
Účinnosť od 04.07.1956 do04.07.1967
Zrušený 2/1968 Zb.