Nariadenie vlády č. 18/1956 Zb.Nariadenie o odstránení a urovnaní niektorých škôd vyvolaných prevádzkou banských podnikov

Čiastka 11/1956
Platnosť od 14.06.1956 do16.05.1967
Účinnosť od 01.01.1957 do16.05.1967
Zrušený 46/1967 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1957 - 16.05.1967