Opatrenie č. 14/1956 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa doplňuje zákona č. 247/1949 Zb., o vyznamenaniach a čestných uznaniach

(v znení č. 68/1956 Zb.(nepriamo))

Čiastka 9/1956
Platnosť od 07.05.1956 do10.07.1962
Účinnosť od 01.01.1957 do10.07.1962
Zrušený 62/1962 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1957 - 10.07.1962 68/1956 Zb.(nepriamo)
07.05.1956 - 31.12.1956