Opatrenie č. 9/1955 Zb.Zákonné opatrenie predsedníctva Národného zhromaždenia o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1955

Čiastka 5/1955
Platnosť od 14.03.1955 do31.12.1955
Účinnosť od 01.01.1955 do31.12.1955
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 15/1955 Zb. z 21. marca 1955.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1955 - 31.12.1955

Pôvodný predpis

01.01.1955