Opatrenie č. 64/1955 Zb.Zákonné opatrenie o zmene a doplnení zákona č. 103/1951 Zb., o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti

Čiastka 35/1955
Platnosť od 29.12.1955 do30.06.1966
Účinnosť od 29.12.1955 do30.06.1966
Zrušený 20/1966 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 4/1956 Zb. zo dňa 9. februára 1956.