Nariadenie č. 60/1955 Zb.Nariadenie ministra financií o správnych poplatkoch

Čiastka 34/1955
Platnosť od 23.12.1955 do31.12.1960
Účinnosť od 01.01.1956 do31.12.1956
Zrušený 160/1960 Zb.