Nariadenie vlády č. 52/1955 Zb.Nariadenie o presune pôsobnosti vo veciach hospodárenia s niektorými miestnosťami

Čiastka 30/1955
Platnosť od 03.12.1955 do30.04.1990
Účinnosť od 03.12.1955 do30.04.1990
Zrušený 116/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
03.12.1955 - 30.04.1990