Nariadenie vlády č. 48/1955 Zb.Nariadenie o zriadení Ministerstva ťažkého strojárenstva, Ministerstva presného strojárenstva, Ministerstva automobilového priemyslu a pôdohospodárskych strojov a Ministerstva štátnych majetkov

Čiastka 27/1955
Platnosť od 15.10.1955 do31.12.1968
Účinnosť od 10.11.1965 do31.12.1968
Zrušený 171/1968 Zb.