Vyhláška č. 42/1955 Zb.Vyhláška o vykonateľnosti rozhodcovských výrokov vydaných na území Egypta v Československej republike

Čiastka 23/1955
Platnosť od 01.09.1955
Účinnosť od 01.09.1955