Nariadenie vlády č. 41/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa na Karlovej univerzite v Prahe zriaďuje Fakulta technickej a jadernej fyziky.

Čiastka 23/1955
Platnosť od 01.09.1955
Účinnosť od 01.09.1955

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1955 Aktuálne znenie