Nariadenie č. 4/1955 Zb.Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch

Čiastka 2/1955
Platnosť od 12.02.1955 do30.06.1957
Účinnosť od 01.01.1955 do30.06.1957
Zrušený 26/1957 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1955 - 30.06.1957