Nariadenie vlády č. 38/1955 Zb.Nariadenie o organizácií plemenárskej služby

(v znení č. 34/1958 Zb.)

Čiastka 21/1955
Platnosť od 30.08.1955 do29.10.1959
Účinnosť od 01.07.1958 do29.10.1959
Zrušený 65/1959 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1958 - 29.10.1959 34/1958 Zb.
01.07.1955 - 30.06.1958