Nariadenie vlády č. 35/1955 Zb.Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 98/1952 Zb., o Štátnej obchodnej inšpekcii

Čiastka 19/1955
Platnosť od 09.08.1955 do27.12.1962
Účinnosť od 09.08.1955 do27.12.1962
Zrušený 122/1962 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.08.1955 - 27.12.1962

Pôvodný predpis

09.08.1955