Nariadenie č. 31/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Snine a mení obvod Ľudového súdu v Humennom

Čiastka 15/1955
Platnosť od 30.06.1955 do10.04.1960
Účinnosť od 01.07.1955 do10.04.1960
Zrušený 41/1960 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1955 - 10.04.1960

Pôvodný predpis

30.06.1955