Nariadenie vlády č. 30/1955 Zb.Nariadenie o Vládnom výbore pre výskum a mierové využitie atómovej energie a o Ústave jadernej fyziky

(v znení č. 19/1956 Zb.)

Čiastka 15/1955
Platnosť od 30.06.1955 do31.12.1992
Účinnosť od 16.06.1956 do31.12.1992
Zrušený 599/1992 Zb.

OBSAH