Nariadenie č. 28/1955 Zb.Nariadenie o vonkajšom označení príslušníkov Ľudových milícií

Čiastka 14/1955
Platnosť od 24.06.1955 do11.05.1971
Účinnosť od 24.06.1955 do11.05.1971
Zrušený 30/1971 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.1955 - 11.05.1971