Uznesenie č. 27/1955 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 13/1955
Platnosť od 01.06.1955 do24.10.1967
Zrušený 99/1967 Zb.