Nariadenie vlády č. 24/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady „Rad Červeného práporu práce", „Rad Červenej hviezdy práce" a vyznamenania „Za pracovnú vernosť" a „Za pracovnú obetavosť"

Čiastka 12/1955
Platnosť od 17.05.1955 do14.10.1990
Účinnosť od 17.05.1955 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.