Zákon č. 14/1955 Zb.Zákon o zriaďovaní a zrušovaní výskumných ústavov, útvarov technického rozvoja a výskumných a pokusných pracovísk

Čiastka 7/1955
Platnosť od 08.04.1955 do17.07.1963
Účinnosť od 08.04.1955 do17.07.1963
Zrušený 55/1963 Zb.