Opatrenie č. 10/1955 Zb.Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje udeľovanie hodnosti doktora vied niektorým vedeckým pracovníkom.

Čiastka 5/1955
Platnosť od 14.03.1955 do30.11.1959
Účinnosť od 14.03.1955 do30.11.1959
Zrušený 64/1959 Zb.

OBSAH