Nariadenie č. 64/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom

Čiastka 39/1954
Platnosť od 30.12.1954
Účinnosť od 30.12.1954

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.12.1954 Aktuálne znenie