Zákon č. 62/1954 Zb.Zákon o náhradách poslancov Národného zhromaždenia

Čiastka 39/1954
Platnosť od 30.12.1954 do30.06.1960
Účinnosť od 01.12.1954 do30.06.1960
Zrušený 111/1960 Zb.

OBSAH