Nariadenie č. 60/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi

Čiastka 38/1954
Platnosť od 30.12.1954 do10.04.1960
Účinnosť od 01.01.1955 do10.04.1960
Zrušený 41/1960 Zb.

OBSAH