Nariadenie vlády č. 55/1954 Zb.Nariadenie o chránenej oblasti Pražského hradu

Čiastka 36/1954
Platnosť od 16.12.1954
Účinnosť od 16.12.1954

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
16.12.1954 Aktuálne znenie