Nariadenie vlády č. 54/1954 Zb.Nariadenie o osobitnom príspevku k dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia v roku 1954

Čiastka 35/1954
Platnosť od 11.12.1954 do31.12.1954
Účinnosť od 01.01.1954 do31.12.1954

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1954 - 31.12.1954