Nariadenie č. 48/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže

Čiastka 30/1954
Platnosť od 10.11.1954 do31.12.1958
Účinnosť od 23.10.1954 do31.12.1958
Zrušený 78/1958 Zb.

OBSAH