Nariadenie vlády č. 45/1954 Zb.Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži

Čiastka 28/1954
Platnosť od 23.10.1954 do31.12.1962
Účinnosť od 23.10.1954 do31.12.1962
Zrušený 121/1962 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
23.10.1954 - 31.12.1962

Pôvodný predpis

23.10.1954